Tìm chữ theo âm Quảng Đông: so3

10 nét

12 nét

17 nét