Tìm chữ theo âm Quảng Đông: kaam4

10 nét

15 nét

16 nét