Tìm chữ theo âm Quảng Đông: kwaai1

12 nét

19 nét