Có 1 kết quả:

hiệp ước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điều ước giữa hai hay nhiều nước kí kết với nhau sau khi thương thảo hội nghị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp nhau lại để cùng nhau giao hẹn về vấn đề gì.

Bình luận 0