Có 1 kết quả:

thấp
Âm Hán Việt: thấp
Âm Pinyin:
Âm Nôm: nghiện
Unicode: U+54A0
Tổng nét: 9
Bộ: khẩu 口 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一一丨丨一一一
Thương Hiệt: RSJ (口尸十)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghé miệng vào tai người khác mà nói nhỏ.