Có 1 kết quả:

sáo tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái còi (như của cảnh sát chẳng hạn).
2. Một loại dân ca. Dân lao động họp nhau ca hát, lời ca thường tùy hứng sáng tác. Ở Tứ Xuyên gọi là “sáo tử” 哨子, ở phương bắc Trung Quốc gọi là “yêu hào tử” 吆號子, ở phương nam gọi là “hảm hào tử” 喊號子.
3. Du côn, lưu manh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái còi của cảnh sát.