Có 1 kết quả:

cô ai tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con mất cả cha và mẹ. § Cha chết thì xưng là “cô tử” 孤子, mẹ chết thì xưng là “ai tử” 哀子.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con mà cả cha và mẹ cùng qua đời ( cha chết thì xưng là Cô tử, mẹ chết thì xưng là Ai tử ).