Có 1 kết quả:

lãng tử

1/1

lãng tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lãng tử, người hay đi lang thang các nơi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ sống buông thả, không có gì bó buộc.

Một số bài thơ có sử dụng