Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 10
Bộ: thảo 艸 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨丨フ一一丨一一
Thương Hiệt: TWG (廿田土)
Unicode: U+8372
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoa thiên lí