Có 1 kết quả:

phường
Âm Nôm: phường
Tổng nét: 10
Bộ: nhân 人 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨ノフ一ノ丶一フノ
Unicode: U+20271
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phường

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

một phường