Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 16
Bộ: mịch 糸 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: フフ丶丶丶丶一丨一一丨フ丶丶丶丶
Unicode: U+26100
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mũ mã, đồ mã, vàng mã