Có 1 kết quả:

vấn
Âm Nôm: vấn
Unicode: U+2611E
Tổng nét: 17
Bộ: mịch 糸 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶丶丶丶フ一一丨丨フ一一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vấn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vấn tóc