Có 2 kết quả:

lêntrên
Âm Nôm: lên, trên
Unicode: U+2856D
Tổng nét: 13
Bộ: sước 辵 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨一一一丨フ一一一丨丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

lên

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lên trên; đi lên

trên

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trên cùng