Có 1 kết quả:

ngụp
Âm Nôm: ngụp
Tổng nét: 16
Bộ: hiệt 頁 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ一ノフ丨フ一一ノ丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+294DB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngụp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngụp xuống