Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 12
Bộ: nhân 人 (+10 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A75C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)