Có 1 kết quả:

giạt
Âm Nôm: giạt
Unicode: U+2AD73
Tổng nét: 8
Bộ: thuỷ 水 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giạt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giạt vào bờ; giào giạt