Có 1 kết quả:

tách
Âm Nôm: tách
Unicode: U+2B025
Tổng nét: 18
Bộ: nhật 日 (+14 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tách

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tách lìa