Có 1 kết quả:

wǎng
Âm Pinyin: wǎng
Unicode: U+7F52
Tổng nét: 5
Bộ: wǎng 网 (+0 nét)
Nét bút: 丨フ丨丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

wǎng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bộ võng

Từ điển trích dẫn

1. Một hình thức của bộ “võng” 网.

Từ điển Trung-Anh

net (Kangxi radical 122)