Có 1 kết quả:

ㄊㄚ

1/1

ㄊㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

he or she