Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

he or she