Có 1 kết quả:

檛 choa

1/1

choa [qua]

U+6A9B, tổng 15 nét, bộ mộc 木 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái roi — Cái ống dài — Cũng đọc Qua.

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

Bình luận 0