Có 21 kết quả:

咼 qua埚 qua堝 qua戈 qua找 qua挝 qua撾 qua檛 qua涡 qua渦 qua濄 qua瓜 qua瘑 qua瘸 qua簻 qua薖 qua蝸 qua过 qua過 qua騧 qua髽 qua

1/21

qua [oa, oai, quai]

U+54BC, tổng 8 nét, bộ khẩu 口 (+5 nét)
hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ người. Họ Qua — Một âm là Quai. Xem Quai.

Tự hình 2

Dị thể 4

Bình luận 0

qua [oa]

U+57DA, tổng 10 nét, bộ thổ 土 (+7 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nồi nấu kim loại

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 堝

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 坩堝 [ganguo].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 堝

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

qua [oa]

U+581D, tổng 11 nét, bộ thổ 土 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nồi nấu kim loại

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “kham qua” 坩堝.

Từ điển Thiều Chửu

① Kham qua 坩堝 đồ gốm, cái nồi để nấu vàng bạc.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 坩堝 [ganguo].

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

qua

U+6208, tổng 4 nét, bộ qua 戈 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

cái qua, cái mác (binh khí)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái mác, một thứ vũ khí ngày xưa.
2. (Danh) Chiến tranh. ◎Như: “nhật tầm can qua” 日尋干戈 ngày gây sự đánh nhau.
3. (Danh) Âm tiếng Mãn Thanh. ◎Như: “qua-thập-cáp” 戈什哈 kẻ hầu cận, kẻ hộ vệ.
4. (Danh) Họ “Qua”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái mác, một thứ đồ binh ngày xưa.
② Ðánh nhau, nhật tầm can qua 日尋干戈 ngày gây sự đánh nhau. Người trong đảng quay lại phản đảng gọi là đảo qua tương hướng 倒戈相向, cùng trong một đảng mà đánh lẫn nhau gọi là đồng thất thao qua 同室操戈.
③ Qua thập cáp 戈什哈 tiếng Mãn Thanh, nghĩa là kẻ hầu gần, kẻ hộ vệ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giáo, thương, mâu, mác, lao: 倒戈 Trở giáo;
② Đánh nhau: 同室操戈 Cùng nhà đánh nhau;
③ 【戈什哈】qua thập cáp [geshíha] Kẻ hầu cận, kẻ hậu vệ;
④ [Ge] (Họ) Qua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ binh khí thời xưa, giống như cây kích. Td: Can qua ( giáo mác, chỉ việc chiến tranh ) — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Qua.

Tự hình 7

Dị thể 1

Từ ghép 8

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qua [hoa, trảo]

U+627E, tổng 7 nét, bộ thủ 手 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm kiếm — Thêm vào cho đủ — Một âm là Hoa. Xem Hoa.

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

qua

U+631D, tổng 9 nét, bộ thủ 手 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đánh (trống)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 撾.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đánh (trống);
② Như 抓 [zhua]. Xem 撾 [wo].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 撾

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 老撾 [Lăowo].

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

qua

U+64BE, tổng 14 nét, bộ thủ 手 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đánh (trống)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đánh, gõ. ◎Như: “qua cổ” 撾鼓 đánh trống.
2. (Động) Cũng như “trảo” 抓.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðánh.
② Ðánh trống.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 老撾 [Lăowo].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đánh (trống);
② Như 抓 [zhua]. Xem 撾 [wo].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tay mà đánh — Đánh trống.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 7

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qua [choa]

U+6A9B, tổng 15 nét, bộ mộc 木 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gậy, cái roi — Cái ống dài.

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

Bình luận 0

qua [oa]

U+6DA1, tổng 10 nét, bộ thuỷ 水 (+7 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

sông Qua (ở tỉnh An Huy của Trung Quốc)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 渦.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

Bình luận 0

qua [oa]

U+6E26, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

sông Qua (ở tỉnh An Huy của Trung Quốc)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sông “Qua” 渦, ở tỉnh Hà Nam.
2. Một âm là “oa”. (Danh) Nước xoáy.
3. (Danh) Chỗ lũm xuống như xoáy. ◎Như: “tửu oa” 酒渦 lũm đồng tiền (chỗ xoáy trên má khi cười, nói).

Từ điển Thiều Chửu

① Sông Qua.
② Một âm là oa. Nước xoáy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, tức Qua hà, thuộc tỉnh An huy — Một âm là Oa. Xem Oa.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 6

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qua

U+6FC4, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Qua 渦 — Một âm khác là Oa. Xem Oa.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 8

Bình luận 0

qua

U+74DC, tổng 5 nét, bộ qua 瓜 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

cây dưa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dưa, mướp, bầu, bí, các thứ dưa có quả. ◎Như: “đông qua” 冬瓜 bí đao, “khổ qua” 苦瓜 mướp đắng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giá nhật ngọ gian, Tiết Di Ma mẫu nữ lưỡng cá dữ Lâm Đại Ngọc đẳng chánh tại Vương phu nhân phòng lí đại gia cật tây qua” 這日午間, 薛姨媽母女兩個與林黛玉等正在王夫人房裏大家吃西瓜 (Đệ tam thập lục hồi) Buổi trưa hôm ấy, Tiết Di Ma mẹ và con gái (Bảo Thoa) hai người cùng Lâm Đại Ngọc, mọi người đương ngồi cả ở buồng Vương phu nhân ăn dưa hấu.

Từ điển Thiều Chửu

① Dưa, các thứ dưa có quả đều gọi là qua.
② Qua kì 瓜期 đổi thay chức việc, hẹn người này đến thay người kia gọi là qua kì.
③ Con gái đến mười sáu tuổi gọi là phá qua 破瓜, vì chữ qua 瓜 giống hình hai chữ bát 八, tức mười sáu.
④ Qua lí 瓜李 nói sự hiềm nghi, xỏ giầy ở ruộng dưa người ta ngờ là hái dưa, đội lại mũ ở dưới cây mận, người ta ngờ là hái mận, dẫu ngay người ta cũng ngờ rằng gian: qua điền bất nạp lí, lí hạ bất chỉnh quan 瓜田不納履,李下不整冠.
⑤ Qua cát 瓜葛 kẻ thân thích. Hai họ không có liên thuộc gì với nhau mà vì các ngành dây dưa với nhau mới nên thân thích gọi là qua cát.

Từ điển Trần Văn Chánh

Dưa, bầu, mướp, bí: 冬瓜 Bí đao; 西瓜 Dưa hấu; 絲瓜 Mướp; 苦瓜 Mướp đắng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dưa — Quả dưa. Td: Tây qua (dưa hấu). Tục ngữ Trung Hoa và Việt Nam có câu: » Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu « ( trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, ý nói làm việc xấu xa hay tốt thì sẽ nhận lĩnh hậu quả xấu xa hay tốt ) — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Qua.

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ ghép 21

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qua

U+7611, tổng 13 nét, bộ nạch 疒 (+8 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mụn nhọt.

Tự hình 1

Dị thể 4

Bình luận 0

qua

U+7638, tổng 16 nét, bộ nạch 疒 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

bệnh khoèo

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Thọt chân, khập khiễng. ◎Như: “qua tử” 瘸子 người chân đi khập khiễng.

Từ điển Thiều Chửu

① Bệnh khoèo, kẻ đi khập khễnh gọi là qua tử 瘸子.

Từ điển Trần Văn Chánh

(khn) Khập khiễng, khoèo, thọt, què: 摔瘸了腿 Ngã què chân; 一瘸一拐 Đi khập khiễng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh thọt chân tay.

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

qua

U+7C3B, tổng 17 nét, bộ trúc 竹 (+11 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. roi ngựa, gậy
2. cái ống trong nhạc khí

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Roi ngựa, gậy;
② Cái ống trong nhạc khí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái roi ngựa.

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

Bình luận 0

qua [khoa, oa]

U+8596, tổng 14 nét, bộ thảo 艸 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tên gọi khác của 萵苣 [wojù]. Xem 萵;
② Đói, bụng đói.

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qua [quá]

U+8FC7, tổng 6 nét, bộ sước 辵 (+3 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. qua, vượt
2. hơn, quá
3. đã từng

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “quá” 過.
2. Giản thể của chữ 過.

Tự hình 2

Dị thể 3

Bình luận 0

qua [quá]

U+904E, tổng 11 nét, bộ sước 辵 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. qua, vượt
2. hơn, quá
3. đã từng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trải qua, sống qua. ◇Hàn Ác 韓偓: “Liệu đắc tha hương quá giai tiết, Diệc ưng hoài bão ám thê nhiên” 料得他鄉過佳節, 亦應懷抱暗淒然 (Hàn thực nhật trùng du lí thị viên đình hữu cảm 寒食日重游李氏園亭有感).
2. (Động) Quá, trên. ◎Như: “quá liễu thì gian” 過了時間 đã quá giờ, quá hạn rồi.
3. (Động) Sang, nhượng. ◎Như: “quá hộ” 過戶 sang tên.
4. (Động) Đưa, chuyển. ◇Vương Kiến 王建: “Thiên tử hạ liêm thân khảo thí, Cung nhân thủ lí quá trà thang” 天子下簾親考試, 宮人手裏過茶湯 (Cung từ 宮詞, Chi thất).
5. (Động) Ăn với để giúp cho dễ nuốt xuống. ◇Kim Bình Mai 金瓶梅: “Ngô Điển Ân hựu tiếp thủ châm nhất đại oản tửu lai liễu, hoảng đắc na Bá Tước liễu bất đích, nhượng đạo: Bất hảo liễu, ẩu xuất lai liễu, nã ta tiểu thái ngã quá quá tiện hảo” 吳典恩又接手斟一大碗酒來了, 慌得那伯爵了不的, 嚷道: 不好了, 嘔出來了, 拿些小菜我過過便好 (Đệ ngũ tứ hồi).
6. (Động) Tẩy, rửa. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhiên hậu tài hướng trà dũng thượng thủ liễu trà oản, tiên dụng ôn thủy quá liễu, hướng noãn hồ trung đảo liễu bán oản trà, đệ cấp Bảo Ngọc cật liễu” 然後纔向茶桶上取了茶碗, 先用溫水過了, 向暖壺中倒了半碗茶, 遞給寶玉吃了 (Đệ ngũ nhất hồi).
7. (Động) Vượt, hơn. ◎Như: “quá độ” 過度 vượt hơn mức độ thường. ◇Sử Kí 史記: “Khởi tham nhi hiếu sắc, nhiên dụng binh Tư Mã Nhương Tư bất năng quá dã” 起貪而好色, 然用兵司馬穰苴不能過也 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) (Ngô) Khởi (là con người) tham và hiếu sắc, nhưng cầm quân (thì đến) Tư Mã Nhương Tư cũng không hơn được.
8. (Động) Chết, khứ thế. ◎Như: “quá thế” 過世 qua đời. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng 二十年目睹之怪現狀: “Thuyết thị Lưu lão da tử tiếp liễu gia báo, lão thái thái quá liễu” 說是劉老爺子接了家報, 老太太過了 (Đệ ngũ hồi).
9. (Động) Bái phỏng, lại thăm. ◇Sử Kí 史記: “Thần hữu khách tại thị đồ trung, nguyện uổng xa kị quá chi” 臣有客在市屠中, 願枉車騎過之 (Ngụy Công Tử liệt truyện 魏公子列傳) Tôi có người khách làm nghề hàng thịt ở ngoài chợ, xin ngài hạ cố cho xe ghé thăm ông ta.
10. (Động) Qua lại, giao vãng. ◇Nhị khắc phách án kinh kì 二刻拍案驚奇: “Tam nhân tựu tượng nhất gia huynh đệ nhất bàn, cực thị quá đắc hảo, tương ước liễu đồng tại học trung nhất cá trai xá lí độc thư” 三人就像一家兄弟一般, 極是過得好, 相約了同在學中一個齋舍裏讀書 (Quyển thập thất).
11. (Động) Bàn chuyện với nhau, giao đàm. ◇Lão Xá 老舍: “Tha hiểu đắc, giả nhược tha hòa tổ phụ quá nhất cú thoại, tha tiện tái dã mại bất khai bộ” 他曉得, 假若他和祖父過一句話, 他便再也邁不開步 (Tứ thế đồng đường 四世同堂, Tứ lục 四六).
12. (Động) Đi tới, đạt tới. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Yển Thành từ bãi quá Tương Thành, Toánh thủy Tung San quát nhãn minh” 郾城辭罷過襄城, 潁水嵩山刮眼明 (Quá Tương Thành 過襄城).
13. (Động) Mất đi, thất khứ. ◇Quốc ngữ 國學: “Phù thiên địa chi khí, bất thất kì tự; nhược quá kì tự, dân loạn chi dã” 夫天地之氣, 不失其序; 若過其序, 民亂之也 (Chu ngữ thượng 周語上).
14. (Động) Lây sang, truyền nhiễm. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Lão ma ma môn dĩ kinh thuyết quá, bất khiếu tha tại giá ốc lí, phạ quá liễu bệnh khí” 老媽媽們已經說過, 不叫他在這屋裏, 怕過了病氣 (Đệ ngũ nhị hồi).
15. (Động) Chịu đựng, nhẫn thụ. ◎Như: “nan quá” 難過 khó chịu đựng được.
16. (Danh) Lỗi, việc làm trái lẽ. ◎Như: “cải quá” 改過 sửa lỗi, “văn quá” 文過 có lỗi lại còn nói che lấp đi mà cãi rằng phải, “tri quá năng cải” 知過能改 biết lỗi thì có thể sửa.
17. (Danh) Lượng từ: lần. ◎Như: “tẩy liễu hảo kỉ quá liễu” 洗了好幾過兒了 giặt mấy lần rồi.
18. (Danh) Họ “Quá”.
19. (Trợ) Dùng sau động từ: đã, rồi, từng. ◎Như: “khán quá” 看過 xem rồi, “thính quá” 聽過 nghe rồi, “cật quá vãn xan” 吃過晚餐 ăn bữa chiều rồi.
20. (Trợ) Đi đôi với “lai” 來, “khứ” 去: biểu thị xu hướng, thúc giục. ◎Như: “tẩu quá lai” 走過來 chạy đi, “khiêu quá khứ” 跳過去 nhảy đi.
21. (Phó) Đã qua. ◎Như: “quá khứ” 過去 đã qua.
22. (Phó) Nhiều quá, lậm. ◎Như: “quá tưởng” 過獎 quá khen. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giá thị lão thái thái quá khiêm liễu” 這是老太太過謙了 (Đệ ngũ thập lục hồi) Đó là Lão thái thái quá khiêm nhường thôi.
23. (Phó) Hết sức, vô cùng, cực. ◇Tấn Thư 晉書: “Viên trung mao tích hạ đắc nhất bạch ngư, chất trạng thù thường, dĩ tác trả, quá mĩ, cố dĩ tương hiến” 園中茅積下得一白魚, 質狀殊常, 以作鮓, 過美, 故以相獻 (Trương Hoa truyện 張華傳).
24. Một âm là “qua”.
25. (Động) Qua, đi qua. ◎Như: “qua hà” 過河 qua sông. ◇Mạnh Tử 孟子: “(Đại Vũ trị thủy) tam qua môn bất nhập” (大禹治水)三過家門而不入 (Đằng Văn Công thượng 滕文公上) (Vua Đại Vũ lo trị thủy cho dân) ba lần đi qua nhà mình mà không vào.

Từ điển Thiều Chửu

① Vượt. Hơn. Như quá độ 過度 quá cái độ thường.
② Lỗi, làm việc trái lẽ gọi là quá. Như cải quá 改過 đổi lỗi. Văn quá 文過 có lỗi lại còn nói che lấp đi mà cãi rằng phải.
③ Đã qua. Như quá khứ 過去 sự đã qua, đời đã qua.
④ Trách.
⑤ Một âm là qua. Từng qua. Như qua môn bất nhập 過門不入 từng đi qua cửa mà không vào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước chư hầu đời nhà Hạ, thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay — Một âm là Quá. Xem Quá.

Tự hình 4

Dị thể 4

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qua [quai]

U+9A27, tổng 18 nét, bộ mã 馬 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con ngựa mình vàng mõm đen

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngựa mình vàng mõm đen.
2. (Danh) § Thông “oa” 蝸.

Từ điển Thiều Chửu

① Con ngựa mình vàng mõm đen. Có khi đọc là chữ quai.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngựa mình vàng mõm đen.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài ngựa tốt, lông vàng tuyền, mõm đen — Con sên. Như chữ Qua 蝸.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qua [toa]

U+9AFD, tổng 17 nét, bộ tiêu 髟 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

búi tóc để tang tết bằng sợi gai của phụ nữ thời xưa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Qua kế” 髽髻 búi tóc trên đỉnh đầu hoặc hai hai bên đầu. Ngày xưa, bé gái hay con hầu hay để tóc như thế. Cũng gọi là “trảo kế” 抓髻.
2. (Động) Ngày xưa, phụ nữ để tang búi tóc bằng sợi gai. ◇Nghi lễ 儀禮: “Phụ nhân qua vu thất” 婦人髽于室 (Sĩ tang lễ 士喪禮) Đàn bà búi tóc sợi gai ở nhà (để tang).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Búi tóc để tang tết bằng sợi gai của phụ nữ thời xưa;
② 【髽髻】qua kế [zhuaji] Búi tóc chải ở hai bên đầu.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 1

Bình luận 0