Có 1 kết quả:

𢮵 vưỡn

1/1

vưỡn [vấn]

U+22BB5, tổng 11 nét, bộ thủ 手 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vưỡn còn (hãy còn)

Tự hình