Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

5 nét

𠆩

6 nét

7 nét

11 nét

14 nét