Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

5 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

𠵽

12 nét

15 nét

16 nét

19 nét

𧬋

21 nét