Tìm chữ theo âm Quảng Đông: gwaak3

11 nét

13 nét