Tìm chữ theo âm Quảng Đông: gwing1

2 nét

8 nét

9 nét

15 nét

17 nét