Tìm chữ theo âm Quảng Đông: kau2

4 nét

7 nét

13 nét