Tìm chữ theo âm Quảng Đông: kong4

7 nét

18 nét

20 nét