Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

8 nét

10 nét

𢛶 饿

12 nét

15 nét