Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

7 nét

8 nét

9 nét

12 nét

㭿

13 nét

14 nét