Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

廿

8 nét

10 nét

11 nét

12 nét

𤦬

13 nét

14 nét

𦁤