Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

7 nét

8 nét