Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

3 nét

4 nét

6 nét

7 nét

11 nét

𫍲

13 nét

16 nét