Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

7 nét

𠀡

9 nét

11 nét

18 nét