Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

2 nét

𠂇

5 nét

7 nét

8 nét

𣳇

9 nét

10 nét