Tìm chữ theo âm Quảng Đông: baai3

8 nét

9 nét

12 nét

13 nét

18 nét