Tìm chữ theo âm Quảng Đông: gyut3

14 nét

15 nét

16 nét