Tìm chữ theo âm Quảng Đông: zeng2

4 nét

5 nét

7 nét

8 nét