Tìm chữ theo âm Quảng Đông: lung1

9 nét

𥥅

16 nét

窿

22 nét