Có 1 kết quả:

tụ

1/1

tụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. hang núi
2. ngọn núi tròn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hang núi. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Tiện quân dĩ tác nghi đình phượng, Quý ngã ưng đồng xuất tụ vân” 羨君已作儀庭鳳, 愧我應同出岫雲 (Thứ Cúc Pha tặng thi 次菊坡贈詩) Khen cho ông đã làm chim phượng chầu sân vua, Thẹn cho tôi giống như đám mây từ trong hang núi bay ra.
2. (Danh) Núi quanh vòng, phong loan.

Từ điển Thiều Chửu

① Hang núi.
② Ngọn núi tròn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Động, hang (núi);
② Ngọn núi tròn, núi: 遠岫 Ngọn núi xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hang núi — Chóp núi cực nhọn.