Có 1 kết quả:

đỗ
Âm Nôm: đỗ
Unicode: U+22F96
Tổng nét: 13
Bộ: phác 攴 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶一ノ一丨丨一フ丶丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

đỗ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đỗ quyên; đỗ trọng