Có 1 kết quả:

vục
Âm Nôm: vục
Unicode: U+23C76
Tổng nét: 5
Bộ: thuỷ 水 (+2 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

vục

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vục uống