Có 1 kết quả:

ㄅㄧ
Âm Pinyin: ㄅㄧ
Unicode: U+B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/1

ㄅㄧ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

euphemistic variant of 屄[bi1]

Từ ghép 4