Có 2 kết quả:

众 chúng眾 chúng

1/2

chúng [với]

U+4F17, tổng 6 nét, bộ nhân 人 + 4 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

chúng sinh, chúng dân, chúng nó, chúng tôi

Tự hình 3

Dị thể 4

chúng

U+773E, tổng 11 nét, bộ mục 目 + 6 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

chúng sinh, chúng dân, chúng nó, chúng tôi

Tự hình 6

Dị thể 6