Có 2 kết quả:

寻 tìm尋 tìm

1/2

tìm [tầm]

U+5BFB, tổng 6 nét, bộ thốn 寸 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tìm kiếm, tìm tòi

Tự hình 3

Dị thể 6

tìm [chầm, tùm, tầm]

U+5C0B, tổng 12 nét, bộ thốn 寸 + 9 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

tìm kiếm, tìm tòi

Tự hình 4

Dị thể 8