Có 1 kết quả:

曰 viết

1/1

viết [vít, vất, vết]

U+66F0, tổng 4 nét, bộ viết 曰 + 0 nét
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển Viện Hán Nôm

viết thiếp, bộ viết

Tự hình 6