Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

3 nét

6 nét

9 nét

10 nét

12 nét

13 nét

𡟺 𦷜

14 nét

𤧶