Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

2 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

𦳑 𧿹

13 nét

𠺖