Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

10 nét

13 nét

𫫄

16 nét

18 nét