Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

5 nét

8 nét

9 nét

11 nét

12 nét

𡲥

14 nét

16 nét

𪊟

18 nét